13 Responses to SDY KAMIS

 1. Soala Gogo berkata:

  1745=67890124561893#1689#ai
  5249=56789019012784#01789#tardal
  3809=01234568905237#0235#tarung
  5869=23456780127459#2457#tardal
  5357=67890124561893#1689#ai
  3746=90123453456128#12345#ai
  0891=67890124561893#1689#ai
  2513=56789019012784#01789#tardal
  1897=78901231234906#01239#ai
  8051=67890124561893#1689#ai
  7949=56789019012784#01789#tardal
  3918=12345675678340#34567#ai
  6250=67890124561893#1689#ai
  7806=45678902349671#4679#ai
  9209=01234568905237#0235#tardal
  5800=23456784561893#34568#tardal
  4266=45678902349671#4679#tarung
  5635=01234568905237#0235#tardal
  8535=56789019012784#01789#tardal
  5709=12345675678340#3567#tardal
  2037=01234568905237#0235#ai
  8873=56789019012784#01789#ai
  2340=34567897890562#56789#ai
  3280=34567897890562#56789#ai
  8805=56789019012784#01789#tardal
  7917=56789019012784#01789#ai
  2203=23456780127459#2457#ai
  9107=90123453456128#12345#tardal
  4954=23456780127459#2457#tardal
  4474=67890124561893#1689#tarung
  2647=67890124561893#1689#ai
  6490=90123453456128#12345#tarung
  7460=01234568905237#0235#ai
  9339=12345675678340#34567#tardal
  9037=78901231234906#1239#ai
  1849=78901231234906#01239#ai
  6304=78901231234906#01239#tarung
  2874=90123453456128#12345#tardal
  5033=34567897890562#56789#tarung
  0003=90123453456128#12345#tardal
  4744=01234568905237#0235#ai
  0336=12345675678340#34567#tardal
  4536=78901231234906#01239#ai
  6408=90123453456128#12345#tardal
  2013=01234568905237#0235#ai
  4639=90123453456128#12345#ai
  3895=01234568905237#0235#ai
  0056=89012346783015#0138#tardal
  5210=56789019012784#01789#tardal
  6578=01234568905237#0235#tardal
  8430=12345675678340#34567#tardal
  3365=45678902349671#4679#ai
  9243=01234568905237#0235#tardal
  9335=12345675678340#34567#ai
  0125=90123453456128#12345#ai
  4671=90123453456128#12345#tardal
  3632=78901231234906#01239#ai
  3816=01234568905237#0235#tarung
  5886=23456780127459#2457#tardal
  5972=34567897890562#56789#tardal
  8677=34567897890562#56789#tardal
  5755=12345675678340#34567#tardal
  7137=67890124561893#1689#tarung
  0604=45678902349671#4679#ai
  0691=4567890xxxxxxx#xxxx#xx
  3608=78901231234906#01239#tardal
  5412=78901231234906#01239#tardal
  4691=90123453456128#12345#tardal
  7024=56789019012784#01789#tardal
  0998=78901231234906#01239#ai
  0526=34567897890562#56789#tardal
  3699=78901231234906#01239#tardal
  8011=67890124561893#1689#twinn
  6722=23456780127459#2457#ai
  5437=78901231234906#01239#tardal
  8609=34567897890562#56789#ai
  3005=xxxxxxx5678340#xxxxx#xx
  6208=67890124561893#1689#ai
  5492=78901231234906#01239#tardal
  2323=34567897890562#56789#tarung
  2604=67890124561893#1689#ai
  4701=01234568905237#0235#tarung
  9181=90123453456128#12345#tardal
  6424=90123453456128#12345#

 2. Soala Gogo berkata:

  6408=45681ai
  2013=12394ai
  4639=23469ai
  3895=45681ai
  0056=12394ai
  5210=56738ai
  6578=78950ai
  8430=78950ai
  3365=45681ai
  9243=78950ai
  9335=78950ai
  0125=01247ai
  4671=56738ai
  3632=23469ai
  3816=78950ai
  5886=23469ai
  5972=78950ai
  8677=89025ai
  5755=23469ai
  7137=23469ai
  0604=01247ai
  0691=45681ai
  3608=89025ai
  5412=01247ai
  4691=23469ai
  7024=45681ai
  0998=23469ai
  0526=45681tw
  3699=12394ai
  8011=01247ai
  6722=23469ai
  5437=89025ai
  8609=67803ai
  3005=45681ai
  6208=34516ai
  5492=01247ai
  2323=45681ai
  2604=67803ai
  4701=45681ai
  9181=12394ai
  6424=45681ai

 3. Soala Gogo berkata:

  9335=34567ai
  0125=90123ai
  4671=90123ai
  3632=01234ai
  3816=45678ai
  5886=34567ai
  5972=34567ai
  8677=56789ai
  5755=56789ai
  7137=89012ai
  0604=56789ai
  0691=78901ai
  3608=01234ai
  5412=01234ai
  4691=34567ai
  7024=56789ai
  0998=45678ai
  0526=78901ai
  3699=01234ai
  8011=01234ai
  6722=34567ai
  5437=89012ai
  8609=67890ai
  3005=56789ai
  6208=89012ai
  5492=34567ai
  2323=67890ai
  2604=56789ai+1
  4701=23456ai+8
  9181=23456ai
  6424=45678ai+0
  _____________
  _____________

  4671=01853ai
  3632=46589ai
  3816=34928ai
  5886=34928ai
  5972=67291ai
  8677=56410ai
  5755=89073ai
  7137=56410ai
  0604=78142ai
  0691=01853ai
  3608=01853ai
  5412=34928ai
  4691=56410ai
  7024=46589ai
  0998=78142ai
  0526=67291ai
  3699=01853ai
  8011=34928ai
  6722=89073ai
  5437=67291ai
  8609=56410ai
  3005=89073ai
  6208=34928ai
  5492=67291ai
  2323=56410ai
  2604=24637ai+1
  4701=24637ai+1
  9181=46589ai
  6424=90364ai+8

  Terima Kasih Sobat Atas Tempat Nya
  Kalo Ada Waktu Mampir Berbagi…!!!

  CLICK http://angkasajitu.info

 4. Soala Gogo berkata:

  *️⃣0731=279045*️⃣Ai
  *️⃣0202=057823*️⃣Ai
  *️⃣7435=057823*️⃣Ai
  *️⃣2974=720156*️⃣Ai
  *️⃣1632=279045*️⃣Ai
  *️⃣2034=164590*️⃣Ai
  *️⃣9247=279045*️⃣Ai
  *️⃣6422=942378*️⃣Ai
  *️⃣9913=613489*️⃣Ai
  *️⃣1745=942378*️⃣Ai
  *️⃣5249=164590*️⃣Ai
  *️⃣3809=508934*️⃣Ai
  *️⃣5869=386712*️⃣Ai
  *️⃣5357=508934*️⃣Ai
  *️⃣3746=508934*️⃣Ai
  *️⃣0891=386712*️⃣Ai
  *️⃣2513=057823*️⃣Ai
  *️⃣1897=279045*️⃣Ai
  *️⃣8051=164590*️⃣Ai
  *️⃣7949=835601*️⃣Ai
  *️⃣3918=720156*️⃣Ai
  *️⃣6250=386712*️⃣Ai
  *️⃣7806=613489*️⃣Ai
  *️⃣9209=720156*️⃣Ai
  *️⃣5800=942378*️⃣Ai
  *️⃣4266=508934*️⃣Ai
  *️⃣5635=942378*️⃣Ai
  *️⃣8535=508934*️⃣Ai
  *️⃣5709=835601*️⃣Ai
  *️⃣2037=508934*️⃣Ai
  *️⃣8873=279045*️⃣Ai
  *️⃣2340=835601*️⃣Ai
  *️⃣3280=279045*️⃣Ai
  *️⃣8805=386712*️⃣Ai
  *️⃣7917=835601*️⃣Ai
  *️⃣2203=720156*️⃣Ai
  *️⃣9107=279045*️⃣Ai
  *️⃣4954=942378*️⃣Ai
  *️⃣4474=491267*️⃣Ai
  *️⃣2647=491267*️⃣Ai
  *️⃣6490=279045*️⃣Ai
  *️⃣7460=613489*️⃣Ai
  *️⃣9339=720156*️⃣Ai
  *️⃣9037=942378*️⃣Ai
  *️⃣1849=942378*️⃣Ai
  *️⃣6304=164590*️⃣Ai
  *️⃣2874=613489*️⃣Ai
  *️⃣5033=279045*️⃣Ai
  *️⃣0003=508234*️⃣Ai
  *️⃣4744=057123*️⃣Ai
  *️⃣0336=491267*️⃣Ai
  *️⃣4536=057823*️⃣Ai
  *️⃣6408=491267*️⃣Ai
  *️⃣2013=613489*️⃣Ai
  *️⃣4639=279045*️⃣Ai
  *️⃣3895=491267*️⃣Ai
  *️⃣0056=386712*️⃣Ai
  *️⃣5210=057823*️⃣Ai
  *️⃣6578=508934*️⃣Ai
  *️⃣8430=613489*️⃣Ai
  *️⃣3365=835601*️⃣Ai
  *️⃣9243=386712*️⃣Ai
  *️⃣9335=942378*️⃣Ai
  *️⃣0125=942378*️⃣Ai
  *️⃣4671=057823*️⃣Ai
  *️⃣3632=491267*️⃣Ai
  *️⃣3816=386712*️⃣Ai
  *️⃣5886=386712*️⃣Ai
  *️⃣5972=508934*️⃣Tw
  *️⃣8677=508934*️⃣Ai
  *️⃣5755=835601*️⃣Ai
  *️⃣7137=508934*️⃣Ai
  *️⃣0604=720156*️⃣Ai
  *️⃣0691=057823*️⃣Ai
  *️⃣3608=057823*️⃣Ai
  *️⃣5412=386712*️⃣Ai
  *️⃣4691=508934*️⃣Ai
  *️⃣7024=491267*️⃣Ai
  *️⃣0998=720156*️⃣Ai
  *️⃣0526=057823*️⃣Tw
  *️⃣3699=057823*️⃣Tw
  *️⃣8011=386712*️⃣Ai
  *️⃣6722=835601*️⃣Ai
  *️⃣5437=613489*️⃣Ai
  *️⃣8609=508934*️⃣Ai
  *️⃣3005=835601*️⃣Ai
  *️⃣6208=386712*️⃣Ai
  *️⃣5492=613489*️⃣Ai
  *️⃣2323=508934*️⃣Ai
  *️⃣2604=279045*️⃣Ai
  *️⃣4701=279045*️⃣Ai
  *️⃣9181=491267*️⃣Ai
  *️⃣6424=942378*️⃣Ai

 5. Soala Gogo berkata:

  *️⃣7917=026719*️⃣
  *️⃣2203=780357*️⃣
  *️⃣9107=793482*️⃣
  *️⃣4954=026719*️⃣
  *️⃣4474=017624*️⃣
  *️⃣2647=793482*️⃣
  *️⃣6490=345901*️⃣
  *️⃣7460=562173*️⃣
  *️⃣9339=345901*️⃣
  *️⃣9037=345901*️⃣
  *️⃣1849=239846*️⃣
  *️⃣6304=908537*️⃣
  *️⃣2874=780359*️⃣
  *️⃣5033=239846*️⃣
  *️⃣0003=239846*️⃣
  *️⃣4744=908537*️⃣
  *️⃣0336=908537*️⃣
  *️⃣4536=571260*️⃣
  *️⃣6408=239846*️⃣
  *️⃣2013=354098*️⃣
  *️⃣4639=345901*️⃣
  *️⃣3895=908537*️⃣
  *️⃣0056=562173*️⃣
  *️⃣5210=780359*️⃣
  *️⃣6578=908537*️⃣
  *️⃣8430=026719*️⃣
  *️⃣3365=354098*️⃣
  *️⃣9243=234896*️⃣
  *️⃣9335=239846*️⃣
  *️⃣0125=026719*️⃣
  *️⃣4671=239846*️⃣
  *️⃣3632=017624*️⃣
  *️⃣3816=562173*️⃣
  *️⃣5886=562173*️⃣
  *️⃣5972=780359*️⃣
  *️⃣8677=780359*️⃣
  *️⃣5755=793482*️⃣
  *️⃣7137=562173*️⃣
  *️⃣0604=571260*️⃣
  *️⃣0691=017624*️⃣
  *️⃣3608=562173*️⃣
  *️⃣5412=562173*️⃣
  *️⃣4691=562173*️⃣
  *️⃣7024=345901*️⃣
  *️⃣0998=562173*️⃣
  *️⃣0526=908537*️⃣
  *️⃣3699=793482*️⃣Tw
  *️⃣8011=354098*️⃣Tw
  *️⃣6722=562173*️⃣
  *️⃣5437=908537*️⃣
  *️⃣8609=571260*️⃣
  *️⃣3005=345901*️⃣
  *️⃣6208=562173*️⃣
  *️⃣5492=908537*️⃣
  *️⃣2323=026719*️⃣
  *️⃣2604=345901*️⃣
  *️⃣4701=239846*️⃣
  *️⃣9181=562173*️⃣
  *️⃣6424=571260*️⃣

 6. Soala Gogo berkata:

  *️⃣9716↔️0785123*️⃣CT
  *️⃣9123↔️9234678*️⃣CT
  *️⃣5090↔️9234678*️⃣CT
  *️⃣9653↔️5890234*️⃣CT
  *️⃣8465↔️9234678*️⃣CT
  *️⃣0492↔️8563901*️⃣CT
  *️⃣9140↔️0785123*️⃣CT
  *️⃣5952↔️9234678*️⃣CT
  *️⃣0584↔️5890234*️⃣CT
  *️⃣4739↔️0785123*️⃣CT
  *️⃣7336↔️4129567*️⃣CT
  *️⃣4492↔️7012456*️⃣CT
  *️⃣1110↔️4129567*️⃣CT
  *️⃣9325↔️1456890*️⃣CT
  *️⃣5800↔️9234678*️⃣CT
  *️⃣2821↔️5890234*️⃣CT
  *️⃣2753↔️2907345*️⃣CT
  *️⃣0731↔️2907345*️⃣CT
  *️⃣0202↔️0785123*️⃣CT
  *️⃣7435↔️0785123*️⃣CT
  *️⃣2974↔️7012456*️⃣CT
  *️⃣1632↔️2907345*️⃣CT
  *️⃣2034↔️1456890*️⃣CT
  *️⃣9247↔️2907345*️⃣CT
  *️⃣6422↔️9234678*️⃣CT
  *️⃣9913↔️6341789*️⃣CT
  *️⃣1745↔️9234678*️⃣CT
  *️⃣5249↔️1456890*️⃣CT
  *️⃣3809↔️5890234*️⃣CT
  *️⃣5869↔️3678019*️⃣CT
  *️⃣5357↔️5890234*️⃣CT
  *️⃣3746↔️5890234*️⃣CT
  *️⃣0891↔️3678012*️⃣CT
  *️⃣2513↔️0785123*️⃣CT
  *️⃣1897↔️2907345*️⃣CT
  *️⃣8051↔️1456890*️⃣CT
  *️⃣7949↔️8563901*️⃣CT
  *️⃣3918↔️7015123*️⃣CT
  *️⃣6250↔️3678012*️⃣CT
  *️⃣7806↔️6341789*️⃣CT
  *️⃣9209↔️7012456*️⃣CT
  *️⃣5800↔️9234678*️⃣CT
  *️⃣4266↔️5890234*️⃣CT
  *️⃣5635↔️4129567*️⃣CT
  *️⃣8535↔️5890234*️⃣CT
  *️⃣5709↔️8563901*️⃣CT
  *️⃣2037↔️5890234*️⃣CT
  *️⃣8873↔️2907345*️⃣CT
  *️⃣2340↔️8563901*️⃣CT
  *️⃣3280↔️2907345*️⃣CT
  *️⃣8805↔️3678012*️⃣CT
  *️⃣7917↔️8563901*️⃣CT
  *️⃣2203↔️7012456*️⃣CT
  *️⃣9107↔️2907345*️⃣CT
  *️⃣4954↔️9234678*️⃣CT
  *️⃣4474↔️4129567*️⃣CT
  *️⃣2647↔️4129567*️⃣CT
  *️⃣6490↔️2907345*️⃣CT
  *️⃣7460↔️6341789*️⃣CT
  *️⃣9339↔️7012456*️⃣CT
  *️⃣9037↔️9234678*️⃣CT
  *️⃣1849↔️9234678*️⃣CT
  *️⃣6304↔️1456890*️⃣CT
  *️⃣2874↔️6341789*️⃣CT
  *️⃣5033↔️2907345*️⃣CT
  *️⃣0003↔️5890234*️⃣CT
  *️⃣4744↔️0785123*️⃣CT
  *️⃣0336↔️4129567*️⃣CT
  *️⃣4536↔️0785123*️⃣CT
  *️⃣6408↔️4129567*️⃣CT
  *️⃣2013↔️6341789*️⃣CT
  *️⃣4639↔️2907345*️⃣CT
  *️⃣3895↔️4129567*️⃣CT
  *️⃣0056↔️3678012*️⃣CT
  *️⃣5210↔️0785123*️⃣CT
  *️⃣6578↔️5890234*️⃣CT
  *️⃣8430↔️6341789*️⃣CT
  *️⃣3365↔️8563901*️⃣CT
  *️⃣9243↔️3678012*️⃣CT
  *️⃣9335↔️9234678*️⃣CT
  *️⃣0125↔️9234678*️⃣CT
  *️⃣4671↔️0785123*️⃣CT
  *️⃣3632↔️4129567*️⃣CT
  *️⃣3816↔️3678012*️⃣CT
  *️⃣5886↔️3678012*️⃣CT
  *️⃣5972↔️5890234*️⃣Tw
  *️⃣8677↔️5890234*️⃣CT
  *️⃣5755↔️8563901*️⃣CT
  *️⃣7137↔️5890234*️⃣CT
  *️⃣0604↔️7012456*️⃣CT
  *️⃣0691↔️0785123*️⃣CT
  *️⃣3608↔️0785123*️⃣CT
  *️⃣5412↔️3678012*️⃣CT
  *️⃣4691↔️5890234*️⃣CT
  *️⃣7024↔️4129567*️⃣CT
  *️⃣0998↔️7012456*️⃣CT
  *️⃣0523↔️0785123*️⃣Tw
  *️⃣3699↔️0785123*️⃣CT
  *️⃣8011↔️3678012*️⃣CT
  *️⃣6722↔️8563901*️⃣CT
  *️⃣5437↔️6341789*️⃣CT
  *️⃣8609↔️5890234*️⃣CT
  *️⃣3005↔️8563901*️⃣CT
  *️⃣6208↔️3678012*️⃣CT
  *️⃣5492↔️6341789*️⃣CT
  *️⃣2323↔️5890234*️⃣CT
  *️⃣2604↔️2907345*️⃣CT
  *️⃣4701↔️2907345*️⃣CT
  *️⃣9181↔️4129567*️⃣CT
  *️⃣6424↔️9234678*️⃣CT

 7. Soala Gogo berkata:

  CT KUMAT NO TAWIN

  *️⃣2753↔️1296784CT*️⃣
  *️⃣0731↔️9074562CT*️⃣
  *️⃣0202↔️8923457CT*️⃣
  *️⃣7435↔️8923457CT*️⃣
  *️⃣2974↔️8923457CT*️⃣
  *️⃣1632↔️9074562CT*️⃣
  *️⃣2034↔️8926785CT*️⃣
  *️⃣9247↔️8926784CT*️⃣
  *️⃣6422↔️3418906CT*️⃣
  *️⃣9913↔️1296784CT*️⃣
  *️⃣1745↔️4589013CT*️⃣
  *️⃣5249↔️9074562CT*️⃣
  *️⃣3809↔️8923457CT*️⃣
  *️⃣5869↔️0145679CT*️⃣
  *️⃣5357↔️4589013CT*️⃣
  *️⃣3746↔️3415679CT*️⃣
  *️⃣0891↔️4589013CT*️⃣
  *️⃣2513↔️9074562CT*️⃣
  *️⃣1897↔️1296784CT*️⃣
  *️⃣8051↔️4589013CT*️⃣
  *️⃣7949↔️1296784CT*️⃣
  *️⃣3918↔️5630128CT*️⃣
  *️⃣6250↔️4589013CT*️⃣
  *️⃣7806↔️9074562CT*️⃣
  *️⃣9209↔️0145679CT*️⃣
  *️⃣5800↔️0145679CT*️⃣
  *️⃣4266↔️2367891CT*️⃣
  *️⃣5635↔️8923457CT*️⃣
  *️⃣8535↔️0145679CT*️⃣
  *️⃣5709↔️5630128CT*️⃣
  *️⃣2037↔️8923457CT*️⃣
  *️⃣8873↔️9074562CT*️⃣
  *️⃣2340↔️7852340CT*️⃣
  *️⃣3280↔️7852340CT*️⃣
  *️⃣8805↔️6701235CT*️⃣
  *️⃣7917↔️9074562CT*️⃣
  *️⃣2203↔️0145679CT*️⃣
  *️⃣9107↔️3418906CT*️⃣
  *️⃣4954↔️0145679CT*️⃣
  *️⃣4474↔️4589013CT*️⃣
  *️⃣2647↔️4589013CT*️⃣
  *️⃣6490↔️3418906CT*️⃣
  *️⃣7460↔️8923457CT*️⃣
  *️⃣9339↔️5630128CT*️⃣
  *️⃣9037↔️1296784CT*️⃣
  *️⃣1849↔️1296784CT*️⃣
  *️⃣6304↔️1296784CT*️⃣
  *️⃣2874↔️3418906CT*️⃣
  *️⃣5033↔️7852340CT*️⃣
  *️⃣0003↔️6701235Tw*️⃣
  *️⃣4744↔️8923457CT*️⃣
  *️⃣0336↔️5630128CT*️⃣
  *️⃣4536↔️1296784CT*️⃣
  *️⃣6408↔️3418906CT*️⃣
  *️⃣2013↔️8923457CT*️⃣
  *️⃣4639↔️3418906CT*️⃣
  *️⃣3895↔️8923457CT*️⃣
  *️⃣0056↔️6701235CT*️⃣
  *️⃣5210↔️9074562CT*️⃣
  *️⃣6578↔️8923457CT*️⃣
  *️⃣8430↔️5630128CT*️⃣
  *️⃣3365↔️2367891CT*️⃣
  *️⃣9243↔️8923457CT*️⃣
  *️⃣9335↔️5630128CT*️⃣
  *️⃣0125↔️3418906CT*️⃣
  *️⃣4671↔️3418906CT*️⃣
  *️⃣3632↔️1296784CT*️⃣
  *️⃣3816↔️8923457CT*️⃣
  *️⃣5886↔️0145679CT*️⃣
  *️⃣5972↔️7852340CT*️⃣
  *️⃣8677↔️7852340CT*️⃣
  *️⃣5755↔️5630128CT*️⃣
  *️⃣7137↔️4589013CT*️⃣
  *️⃣0604↔️2367891CT*️⃣
  *️⃣0691↔️2367891CT*️⃣
  *️⃣3608↔️1296784CT*️⃣
  *️⃣5412↔️1296784CT*️⃣
  *️⃣4691↔️3418906CT*️⃣
  *️⃣7024↔️9074562CT*️⃣
  *️⃣0998↔️1296784CT*️⃣
  *️⃣0526↔️7852340Tw*️⃣
  *️⃣3699↔️1296784CT*️⃣
  *️⃣8011↔️4589013Tw*️⃣
  *️⃣6722↔️0145679CT*️⃣
  *️⃣5437↔️1296784CT*️⃣
  *️⃣8609↔️7852340CT*️⃣
  *️⃣3005↔️5630128CT*️⃣
  *️⃣6208↔️4589013CT*️⃣
  *️⃣5492↔️1296784CT*️⃣
  *️⃣2323↔️7852340CT*️⃣
  *️⃣2604↔️4589013CT*️⃣
  *️⃣4701↔️8923457CT*️⃣
  *️⃣9181↔️3418906CT*️⃣
  *️⃣6424↔️3418906CT*️⃣

 8. Soala Gogo berkata:

  KUMAT NO TAWIN
  *️⃣1745↔️678901*️⃣CT
  *️⃣5249↔️567890*️⃣CT
  *️⃣3809↔️123456*️⃣CT
  *️⃣5869↔️234567*️⃣CT
  *️⃣5357↔️678901*️⃣CT
  *️⃣3746↔️901234*️⃣CT
  *️⃣0891↔️678901*️⃣CT
  *️⃣2513↔️567890*️⃣CT
  *️⃣1897↔️789012*️⃣CT
  *️⃣8051↔️678901*️⃣CT
  *️⃣7949↔️567890*️⃣CT
  *️⃣3918↔️123456*️⃣CT
  *️⃣6250↔️678901*️⃣CT
  *️⃣7806↔️456789*️⃣CT
  *️⃣9209↔️012345*️⃣CT
  *️⃣5800↔️234567*️⃣CT
  *️⃣4266↔️456789*️⃣CT
  *️⃣5635↔️012345*️⃣CT
  *️⃣8535↔️567890*️⃣CT
  *️⃣5709↔️123456*️⃣CT
  *️⃣2037↔️012345*️⃣CT
  *️⃣8873↔️567890*️⃣CT
  *️⃣2340↔️345678*️⃣CT
  *️⃣3280↔️345678*️⃣CT
  *️⃣8805↔️567890*️⃣CT
  *️⃣7917↔️567890*️⃣CT
  *️⃣2203↔️234567*️⃣CT
  *️⃣9107↔️901234*️⃣CT
  *️⃣4954↔️234567*️⃣CT
  *️⃣4474↔️678901*️⃣CT
  *️⃣2647↔️678901*️⃣CT
  *️⃣6490↔️901234*️⃣CT
  *️⃣7460↔️012345*️⃣CT
  *️⃣9339↔️123456*️⃣CT
  *️⃣9037↔️789012*️⃣CT
  *️⃣1849↔️789012*️⃣CT
  *️⃣6304↔️789012*️⃣CT
  *️⃣2874↔️901234*️⃣CT
  *️⃣5033↔️345678*️⃣CT
  *️⃣0003↔️890123*️⃣Tw
  *️⃣4744↔️012345*️⃣CT
  *️⃣0336↔️123456*️⃣CT
  *️⃣4536↔️789012*️⃣CT
  *️⃣6408↔️901234*️⃣CT
  *️⃣2013↔️012345*️⃣CT
  *️⃣4639↔️901234*️⃣CT
  *️⃣3895↔️012345*️⃣CT
  *️⃣0056↔️890123*️⃣CT
  *️⃣5210↔️567890*️⃣CT
  *️⃣6578↔️012345*️⃣CT
  *️⃣8430↔️123456*️⃣CT
  *️⃣3365↔️456789*️⃣CT
  *️⃣9243↔️012345*️⃣CT
  *️⃣9335↔️123456*️⃣CT
  *️⃣0125↔️901234*️⃣CT
  *️⃣4671↔️901234*️⃣CT
  *️⃣3632↔️789012*️⃣CT
  *️⃣3816↔️012345*️⃣CT
  *️⃣5886↔️234567*️⃣CT
  *️⃣5972↔️345678*️⃣CT
  *️⃣8677↔️345678*️⃣CT
  *️⃣5755↔️123456*️⃣CT
  *️⃣7137↔️678901*️⃣CT
  *️⃣0604↔️456789*️⃣CT
  *️⃣0691↔️456789*️⃣CT
  *️⃣3608↔️789012*️⃣CT
  *️⃣5412↔️789012*️⃣CT
  *️⃣4691↔️901234*️⃣CT
  *️⃣7024↔️567890*️⃣CT
  *️⃣0998↔️789012*️⃣CT
  *️⃣0526↔️345678*️⃣Tw
  *️⃣3699↔️789012*️⃣CT
  *️⃣8011↔️678901*️⃣Tw
  *️⃣6722↔️234567*️⃣CT
  *️⃣5437↔️789012*️⃣CT
  *️⃣8609↔️345678*️⃣CT
  *️⃣3005↔️123456*️⃣CT
  *️⃣6208↔️678901*️⃣CT
  *️⃣5492↔️789012*️⃣CT
  *️⃣2323↔️345678*️⃣CT
  *️⃣2604↔️678901*️⃣CT
  *️⃣4701↔️012345*️⃣CT
  *️⃣9181↔️901234*️⃣CT
  *️⃣6424↔️901234*️⃣CT

 9. Soala Gogo berkata:

  CT KUMAT NO TAWIN
  *️⃣0202↔️2896745*️⃣CT
  *️⃣7435↔️5789034*️⃣CT
  *️⃣2974↔️9123478*️⃣CT
  *️⃣1632↔️5789034*️⃣CT
  *️⃣2034↔️5789034*️⃣CT
  *️⃣9247↔️6230189*️⃣CT
  *️⃣6422↔️4018967*️⃣CT
  *️⃣9913↔️3567812*️⃣CT
  *️⃣1745↔️6230189*️⃣CT
  *️⃣5249↔️6230189*️⃣CT
  *️⃣3809↔️2896745*️⃣CT
  *️⃣5869↔️8452301*️⃣CT
  *️⃣5357↔️7901256*️⃣CT
  *️⃣3746↔️6230189*️⃣CT
  *️⃣0891↔️1345690*️⃣CT
  *️⃣2513↔️3567812*️⃣CT
  *️⃣1897↔️1345690*️⃣CT
  *️⃣8051↔️7901245*️⃣CT
  *️⃣7949↔️6230189*️⃣CT
  *️⃣3918↔️3567812*️⃣CT
  *️⃣6250↔️7901256*️⃣CT
  *️⃣7806↔️2893478*️⃣CT
  *️⃣9209↔️5789034*️⃣CT
  *️⃣5800↔️6230189*️⃣CT
  *️⃣4266↔️8452301*️⃣CT
  *️⃣5635↔️5789034*️⃣CT
  *️⃣8535↔️5789034*️⃣CT
  *️⃣5709↔️2896745*️⃣CT
  *️⃣2037↔️5789023*️⃣CT
  *️⃣8873↔️9123478*️⃣CT
  *️⃣2340↔️6230189*️⃣CT
  *️⃣3280↔️0674523*️⃣CT
  *️⃣8805↔️2896745*️⃣CT
  *️⃣7917↔️3567812*️⃣CT
  *️⃣2203↔️2896745*️⃣CT
  *️⃣9107↔️2896745*️⃣CT
  *️⃣4954↔️7901256*️⃣CT
  *️⃣4474↔️9123478*️⃣CT
  *️⃣2647↔️6230189*️⃣CT
  *️⃣6490↔️1345690*️⃣CT
  *️⃣7460↔️8452301*️⃣CT
  *️⃣9339↔️5789034*️⃣CT
  *️⃣9037↔️5789034*️⃣CT
  *️⃣1849↔️6230189*️⃣CT
  *️⃣6304↔️2896745*️⃣CT
  *️⃣2874↔️9123478*️⃣CT
  *️⃣5033↔️5789034*️⃣CT
  *️⃣0003↔️2896745*️⃣CT
  *️⃣4744↔️6230189*️⃣CT
  *️⃣0336↔️5789034*️⃣CT
  *️⃣4536↔️5789034*️⃣CT
  *️⃣6408↔️6230189*️⃣CT
  *️⃣2013↔️3567812*️⃣CT
  *️⃣4639↔️5789034*️⃣CT
  *️⃣3895↔️1345690*️⃣CT
  *️⃣0056↔️7901256*️⃣CT
  *️⃣5210↔️3567812*️⃣CT
  *️⃣6578↔️9123478*️⃣CT
  *️⃣8430↔️5789034*️⃣CT
  *️⃣3365↔️8452301*️⃣CT
  *️⃣9243↔️6230189*️⃣CT
  *️⃣9335↔️5789034*️⃣CT
  *️⃣0125↔️4018967*️⃣CT
  *️⃣4671↔️9123478*️⃣CT
  *️⃣3632↔️5789034*️⃣CT
  *️⃣3816↔️3567812*️⃣CT
  *️⃣5886↔️0674523*️⃣CT
  *️⃣5972↔️9123478*️⃣CT
  *️⃣8677↔️9123478*️⃣TW
  *️⃣5755↔️7901256*️⃣CT
  *️⃣7137↔️5789034*️⃣CT
  *️⃣0604↔️2896745*️⃣CT
  *️⃣0691↔️1345690*️⃣CT
  *️⃣3608↔️2896745*️⃣CT
  *️⃣5412↔️3567812*️⃣CT
  *️⃣4691↔️1345690*️⃣CT
  *️⃣7024↔️4018967*️⃣CT
  *️⃣0998↔️1345690*️⃣CT
  *️⃣0526↔️4018967*️⃣CT
  *️⃣3699↔️1345690*️⃣CT
  *️⃣8011↔️3567812*️⃣CT
  *️⃣6722↔️4018967*️⃣CT
  *️⃣5437↔️5789034*️⃣CT
  *️⃣8609↔️2896745*️⃣CT
  *️⃣3005↔️2896745*️⃣CT
  *️⃣6208↔️2896745*️⃣CT
  *️⃣5492↔️1345690*️⃣CT
  *️⃣2323↔️4018967*️⃣CT
  *️⃣2604↔️2896745*️⃣CT
  *️⃣4701↔️2896745*️⃣CT
  *️⃣9181↔️0674523*️⃣CT
  *️⃣6424↔️4018967*️⃣CT

 10. Soala Gogo berkata:

  KUMAT NO TAWIN
  *️⃣3809↔️0126758*️⃣
  *️⃣5869↔️4560192*️⃣
  *️⃣5357↔️0126758*️⃣
  *️⃣3746↔️6782314*️⃣
  *️⃣0891↔️0126758*️⃣
  *️⃣2513↔️2348970*️⃣
  *️⃣1897↔️0126758*️⃣
  *️⃣8051↔️4560192*️⃣
  *️⃣7949↔️5671203*️⃣
  *️⃣3918↔️7893425*️⃣
  *️⃣6250↔️1237869*️⃣
  *️⃣7806↔️0126758*️⃣
  *️⃣9209↔️9015647*️⃣
  *️⃣5800↔️0126758*️⃣
  *️⃣4266↔️0126758*️⃣
  *️⃣5635↔️3459081*️⃣
  *️⃣8535↔️0126758*️⃣
  *️⃣5709↔️1237869*️⃣
  *️⃣2037↔️9015647*️⃣
  *️⃣8873↔️2348970*️⃣
  *️⃣2340↔️1237869*️⃣
  *️⃣3280↔️7893425*️⃣
  *️⃣8805↔️0126758*️⃣
  *️⃣7917↔️7893425*️⃣
  *️⃣2203↔️6782314*️⃣
  *️⃣9106↔️7893425*️⃣
  *️⃣4954↔️4560192*️⃣
  *️⃣4474↔️6782314*️⃣
  *️⃣2647↔️7893425*️⃣
  *️⃣6490↔️5671203*️⃣
  *️⃣7460↔️7893425*️⃣
  *️⃣9339↔️2348970*️⃣
  *️⃣9037↔️9015647*️⃣
  *️⃣1849↔️9015647*️⃣
  *️⃣6304↔️9015647*️⃣
  *️⃣2874↔️2348970*️⃣
  *️⃣5033↔️9015647*️⃣
  *️⃣0003↔️8904536*️⃣
  *️⃣4744↔️6782314*️⃣
  *️⃣0336↔️2348970*️⃣
  *️⃣5536↔️0126758*️⃣
  *️⃣6408↔️5671203*️⃣
  *️⃣2013↔️7893425*️⃣
  *️⃣4639↔️3459081*️⃣
  *️⃣8395↔️9015647*️⃣
  *️⃣0056↔️4560192*️⃣
  *️⃣5210↔️9015647*️⃣
  *️⃣6578↔️9015647*️⃣
  *️⃣8430↔️1237869*️⃣
  *️⃣3365↔️3459081*️⃣
  *️⃣9243↔️2348970*️⃣
  *️⃣9335↔️2348970*️⃣
  *️⃣0125↔️9015647*️⃣
  *️⃣4671↔️5671203*️⃣
  *️⃣3632↔️3459081*️⃣
  *️⃣3816↔️3459081*️⃣
  *️⃣5886↔️1237869*️⃣
  *️⃣5972↔️1237869*️⃣
  *️⃣8677↔️5671203*️⃣
  *️⃣5755↔️9015647*️⃣
  *️⃣7137↔️5671203*️⃣
  *️⃣0604↔️2348970*️⃣
  *️⃣0691↔️2348970*️⃣
  *️⃣3608↔️2348970*️⃣
  *️⃣5412↔️4560192*️⃣
  *️⃣4691↔️2348970*️⃣
  *️⃣7024↔️6782314*️⃣
  *️⃣0998↔️3459081*️⃣
  *️⃣0526↔️1237869*️⃣
  *️⃣3699↔️2348970*️⃣Tw
  *️⃣8011↔️7893425*️⃣
  *️⃣6722↔️3459081*️⃣
  *️⃣5437↔️1237869*️⃣
  *️⃣8609↔️2348970*️⃣
  *️⃣3005↔️8904536*️⃣
  *️⃣6208↔️6782314*️⃣
  *️⃣5492↔️5671203*️⃣
  *️⃣2323↔️4560192*️⃣
  *️⃣2604↔️2348970*️⃣
  *️⃣4701↔️1237869*️⃣
  *️⃣9181↔️3459081*️⃣
  *️⃣6424↔️2348970*️⃣

 11. Soala Gogo berkata:

  KUMAT NO TAWIN
  *️⃣5800=0123457*️⃣
  *️⃣2821=1234568*️⃣
  *️⃣2753=3456780*️⃣
  *️⃣0731=3456780*️⃣
  *️⃣0202=5678902*️⃣
  *️⃣7435=5678902*️⃣
  *️⃣2974=8901235*️⃣
  *️⃣1632=3456780*️⃣
  *️⃣2034=4567891*️⃣
  *️⃣9247=8901235*️⃣
  *️⃣6422=0123457*️⃣
  *️⃣9913=9012346*️⃣
  *️⃣1745=0123457*️⃣
  *️⃣5249=4567891*️⃣
  *️⃣3809=1234568*️⃣
  *️⃣5869=6789013*️⃣
  *️⃣5357=1234568*️⃣
  *️⃣3746=1234568*️⃣
  *️⃣0891=6789013*️⃣
  *️⃣2513=5678902*️⃣
  *️⃣1897=3456780*️⃣
  *️⃣8051=4567891*️⃣
  *️⃣7949=7890124*️⃣
  *️⃣3918=8901235*️⃣
  *️⃣6250=6789013*️⃣
  *️⃣7806=9012346*️⃣
  *️⃣9209=0123457*️⃣
  *️⃣5800=1234568*️⃣
  *️⃣4266=1234568*️⃣
  *️⃣5635=2345679*️⃣
  *️⃣8535=7890124*️⃣
  *️⃣5709=7890124*️⃣
  *️⃣2037=1234568*️⃣
  *️⃣8873=3456780*️⃣
  *️⃣2340=7890124*️⃣
  *️⃣3280=3456780*️⃣
  *️⃣8805=6789013*️⃣
  *️⃣7917=7890124*️⃣
  *️⃣2203=8901235*️⃣
  *️⃣9107=3456780*️⃣
  *️⃣4954=0123457*️⃣
  *️⃣4474=2345679*️⃣
  *️⃣2647=9012346*️⃣
  *️⃣6490=3456780*️⃣
  *️⃣7460=9012346*️⃣
  *️⃣9339=8901235*️⃣
  *️⃣9037=0123457*️⃣
  *️⃣1849=0123457*️⃣
  *️⃣6304=4567891*️⃣
  *️⃣2874=9012346*️⃣
  *️⃣5033=3456780*️⃣
  *️⃣0003=1234568*️⃣
  *️⃣4744=5678902*️⃣
  *️⃣0336=2345679*️⃣
  *️⃣4536=5678902*️⃣
  *️⃣6408=2345679*️⃣
  *️⃣2013=9012346*️⃣
  *️⃣4639=3456780*️⃣
  *️⃣3895=2345679*️⃣
  *️⃣0056=6789013*️⃣
  *️⃣5210=5678902*️⃣
  *️⃣6578=1234568*️⃣
  *️⃣8430=9012346*️⃣
  *️⃣3365=7890124*️⃣
  *️⃣9243=6789013*️⃣
  *️⃣9335=0123457*️⃣
  *️⃣0125=0123457*️⃣
  *️⃣4671=5678902*️⃣
  *️⃣3632=2345679*️⃣
  *️⃣3816=6789013*️⃣
  *️⃣5886=6789013*️⃣
  *️⃣5972=1234568*️⃣Tw
  *️⃣8677=1234568*️⃣
  *️⃣5755=7890124*️⃣
  *️⃣7137=1234568*️⃣
  *️⃣0604=8901235*️⃣
  *️⃣0691=5678902*️⃣
  *️⃣3608=5678902*️⃣
  *️⃣5412=6789013*️⃣
  *️⃣4961=1234568*️⃣
  *️⃣7024=2345679*️⃣
  *️⃣0998=8901235*️⃣
  *️⃣0526=5678902*️⃣
  *️⃣3699=5678902*️⃣Tw
  *️⃣8011=6789013*️⃣Tw
  *️⃣6722=7890124*️⃣
  *️⃣5437=9012346*️⃣
  *️⃣8609=1234568*️⃣
  *️⃣3005=7890124*️⃣
  *️⃣6208=6789013*️⃣
  *️⃣5492=9012346*️⃣
  *️⃣2323=1234568*️⃣
  *️⃣2604=3456780*️⃣
  *️⃣4701=3456780*️⃣
  *️⃣9181=2345679*️⃣
  *️⃣6424=0123457*️⃣

 12. Soala Gogo berkata:

  4266=8135490CT
  5635=2589314CT
  8535=8135490CT
  5709=2589314CT
  2037=6023978CT
  8873=5678023CT
  2340=7190845CT
  3280=0367192CT
  8805=8135490CT
  7917=3456201CT
  2203=8135490CT
  9107=8135490CT
  4954=9012657CT
  4474=2589314CT
  2647=1234589CT
  6490=9012657CT
  7460=8135490CT
  9339=6023978CT
  9037=4801756CT
  1849=4801756CT
  6304=3456201CT
  2874=0367192CT
  5033=8135490CT
  0003=3456201CT
  4744=8135490CT
  0336=0367192CT
  4536=0367192CT
  6408=7190845CT
  2013=3456201CT
  4639=5678023CT
  3895=4801756CT
  0056=0367192CT
  5210=6023978CT
  6578=8135490CT
  8430=0367192CT
  3365=2589314CT
  9243=5678023CT
  9335=4801756CT
  0125=3456201CT
  4671=2589314CT
  3632=3456201CT
  3816=1234589CT
  5886=6023978CT
  5972=6023978CT
  8677=8135490CT
  5755=8135490CT
  7137=9012657CT
  0604=6023978CT
  0691=7190845CT
  3608=1234589CT
  5412=6023978CT
  4691=6023978CT
  7024=6023978CT
  0998=4801756CT
  0526=6023978CT
  3699=0367192CT
  8011=9012657CT
  6722=5678023CT
  5437=6023978CT
  8609=0367192CT
  3005=7190845CT
  6208=4801756CT
  5492=6023978CT
  2323=0367192CT
  2604=2589314CT
  4701=4801756CT
  9181=3456201CT
  6424=6023978CT

 13. Predaktor Evan berkata:

  ««« SYDNEY KAMIS »»»


  A1+C3+K8(ml)
  8011 = 292
  6722 = 297
  5437 = 702
  8609 = 851
  3005 = 920
  6208 = 702
  4592 = 297
  2323 = 702
  2604 = 148
  4701 = 584
  9181 = 415
  6424 = 297
  7932 = 851
  6935 = 584
  5359 = 920
  5994 = 702
  3402 = 415
  2485 = 584
  2965 = 851


  ═════════════════

  TENKS MBAAH TEMPAT NYA
  FULL TRECK DI GUBUK KECIL

  CILUK DI ––––> TOGEL SALJU

Bebas Komentar Asal Tidak saling Menghina Prediksi Para Prediktor Terimakasih Semoga hoki

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tag Html: <a>a</a> <b>b</b> <i>i</i> <s>s</s> <u>u</u> <em>em</em> < del>del</del> <cite>cite</cite> <strike>strike</strike> <code>code</code> <strong>strong</strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ROOM SINGAPORE

🔸 SGP SENIN
🔸 SGP RABU
🔸 SGP KAMIS
🔸 SGP SABTU
🔸 SGP MINGGU


PREDIKTOR KOMEN


ADMIN WEB
ANGKASA Angkasa Soala Gogo SoalaGogo